Untitled

Grote canadese gans, vol in de remmen voor een goede landing – Maart 2022, Onlanden

Untitled

Velduil heeft geen moeite om zijn kop alle kanten op te draaien onder het vliegen. Paezumerlannen.

Untitled

Velduil kijkt even achterom terwijl hij op zijn zij vliegt. Paezumerlannen.