Untitled

Eider – Wadkust bij Ameland

Untitled

Sijs geniet van de elzenproppen – Kleibos, Roderwiolde

Untitled

Buizerd in Januari al bezig om nest te maken – Lauwersmeer

Untitled

Drieteenstrandlopers langs de noordzeekust bij Ameland

Untitled

Drieteenstrandlopers langs de noordzeekust bij Ameland